+36 20 515 8250  Skype  
    

Szájsebészet

A szájsebészeti beavatkozásokat kiváló felszereltséggel, kellő felkészültséggel és szakmai hozzáértéssel, helyi érzéstelenítésben végezzük.

Gyökércsúcs rezekció

A beavatkozás azt jelenti, hogy a fogak gyökércsúcsi részét – a fog megtartása mellett – a csontból eltávolítjuk.
Az ilyen fogak mindig gyökértöméssel kell, hogy ellátva legyenek.

Miért, milyen esetekben van szükség erre a beavatkozásra?

1.) Elhalt fogak gyökércsúcsa körül tapasztalható cisztaszerű elváltozás visszafejlődése, elmúlása nem várható. Ilyen esetben gyökértömést követően a gyökércsúcs-rezekció a megoldás.

2.) A fog gyökércsatornája (vagy egyik gyökércsatornája) .nem teljes mértékben átjárható. Ilyenkor a gyökértöméssel nem ellátható részt el kell távolítani.

3.) Krónikus, a gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamatoknál (granuloma), ha azok gyógyulási tendenciát nem mutatnak. (Ld. még  cisztaműtétek >&gt

4.) Gócbetegség esetén a gyökértömött fogak gócnak tekintendők, még akkor is, ha azokon nem látszik gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamat.

5.) Abban az esetben, ha a gyökértömő anyag a fog csúcsi részén túlpréselődött (így az a csontszövetben van).

6.) Ha a gyökértöméshez szükséges gyökércsatorna-kiszárítási tevékenység nem valósítható meg.

7.) Ha a gyökérkezelés, illetve gyökértömés során álút képződött, azaz a gyökércsatorna-tágító műszerek nem a helyes, hanem más, attól eltérő útvonalon haladtak.

8.) Abban az esetben, ha a gyökércsatornába gyökértömő vagy tágító műszer tört bele.

A gyökércsúcs-rezekció menete

A gyökértömés után (amely történhet a rezekció előtt vagy a műtét közben is,a konkrét esettől függően) általában helyi érzéstelenítésben metszést és lebenyképzést követően a fog gyökércsúcsi részét fedő csontot csontfúró (vagy véső) segítségével feltárjuk és a gyökércsúcsot (abból legalább 3 mm-t) eltávolítjuk.
A sebet zárjuk, és egy hét múlva a varratokat eltávolítjuk.

Cisztaműtétek

A szájüregi ciszták kötőszövetes fallal rendelkező, hámszövettel bélelt tömlők, amelyek üregét szalmasárga, híg folyadék tölti ki.
A ciszta jellemzője, hogy folyamatosan növekszik. A benne lévő folyadék nyomásának hatására a környezetében lévő csontszövet sorvad, elvékonyodik. Előrehaladott állapotban akár az állcsont spontán törése is előfordulhat.

A fogak ellenállóbbak a csontnál, így azok a nyomás hatására nem szívódnak fel, ellenben két fog között növekedő ciszta a gyökereket széttolja. Ez a kezdeti stádiumban nem okoz gondot, később azonban a fogkoronák egymás felé dőlnek. Mivel a ciszták általában csak hosszabb idő elteltével okoznak tünetet, sok esetben véletlenül fedezzük fel őket egyéb okból készített röntgenfelvételeken.

Arcüreg feltöltés – sinus lift vagy sinus elevatio

egy olyan sebészeti beavatkozás, amellyel megnövelhetjük a felső állkapocs csontállományát az őrlőfogak és premolárisok területén.

A sinus lift operációra akkor van szükség, ha nincs elég csont a felső állkapocsban, vagy az arcüreg (sinus) túl közel van az állkapocshoz, amelybe implantátumokat szeretnénk behelyezni.

Ennek több oka lehet:
1) A felső fogak (nagyőrlő és kisőrlő) elvesztése után, nincsen elég csont a fogbeültetéshez.
2) Fogínybetegség következtében csökkent a csontállomány.
3) Ha fogainkat elvesztjük, akkor idővel a csontállomány felszívódik. Így ha hosszú ideig nincsenek pótolva a fogak, akkor nem marad elég csont az implantátumokhoz.

A sinus lift operáció előtt röntgenfelvétel készül, amelyet az orvos alaposan tanulmányoz. Szintetikus/mesterséges vagy természetes eredetű csontpótló anyagokat használnak a csonthiány kiegészítésére.

Ezt az operációt szájsebész szakorvos végzi.
A sinus lift operáció 15 éve vált általános gyakorlattá, mivel egyre több ember választja az fogbeültetést, azaz implantációt.

Csontpótlás (Bio-Oss) válik szükségessé

abban az esetben, amikor nem áll rendelkezésre megfelelő vastagságú csont, amely az implantátum viselésére alkalmas lenne.

A csontpótlás során alkalmazott anyag lehet a páciens saját csontjából nyert ún. autotranszplantátum vagy mesterséges úton előállított csontpótló anyag.

Az eljárás az alsó és felső állcsonton egyaránt kivitelezhető.

Foghúzás

- fogak, tejfogak, foggyökerek eltávolítása
- retineált ill. impactált fogak eltávolítása
- bölcsesség fogak eltávolítása

A foghúzás (extractio) az a művelet, mely során a fogat eltávolítják a szájüregből.
A fogak eltávolítására a leggyakoribb ok az előrehaladott fogszuvasodás. Ezenkívül még sok más ok miatt folyamodnak foghúzáshoz:
1) előrehaladott paradontopatia,
2) impaktált fog (az állcsontból előtörni nem tudó fog),
3) fogszabályozás stb.

Nem tartozik a sebészeti beavatkozások közé, és általában helyi érzéstelenítésben végzik. Ugyanakkor létezik az ún. sebészeti fogeltávolítás is, melyhez akkor folyamodnak, ha a konzervatív módszerekkel nem sikerült eltávolítani a fogat.

További szájsebészeti beavatkozások:

- szájüregi szűrés
- állcsont gyulladásos elváltozásainak kezelése
- ajak,- nyelvfék felszabadítása
- nyálmirigy betegségek kezelése
- szájüreg-, és az ajak betegségeinek kezelése
- szájnyálkahártya elváltozások sebészi eltávolítása
- foghúzás során megnyílt arcüreg zárása
- implantáció

A szájsebészeti beavatkozások utáni teendőkről, utókezelésről – a műtét jellégének megfelelően – részletesen, személyre szabottan tájékoztatjuk.

*

A honlapunkon található információk és árak változtatásának jogát fenntartjuk.