+36 20 515 8250  Skype  
    

Konzerváló fogászat

Esztétikus tömések

Ide tartoznak azok a tömőanyagok, amelyeket kompozíciós tömőanyagoknak, vagy kompozitoknak nevezünk. Ezen anyagok frontfogakba és rágófogakba egyaránt használhatók, a fogak eredeti alakja és színe egyaránt reprodukálható.

Plasztikus tömőanyagok, ami azt jelenti, hogy a fogba paszta formájában tudjuk bejuttatni, és a kialakított üregben szilárdul meg valamilyen módon.

Kötési mechanizmus szerint kétféle kompozit létezik:

1) Az egyik kémiai úton köt meg valamilyen katalizátor hatására.
2) A másik, már elterjedtebb a fotopolimerizációs effektus. Ebben az esetben a tömőanyagot egy speciális kék fénnyel világítjuk meg, az anyag szilárdulása ennek hatására történik meg.

Ezen tömőanyagok kedvező mechanikai tulajdonságai és sajátos kémiai szerkezete egy új tömési technikát tett lehetővé.
Az üregalakítás során az eddigiekkel ellentétben minimális ép fogszövetet kell eltávolítani annak érdekében, hogy a tömésnek megfelelő tartása legyen. Mindezt azért, mert a töméskészítés során ragasztóanyagokat is alkalmazunk, amely kémiai kötődést is eredményez.

Inlay, onlay

inlay, onlayA rágófogak területén alkalmazott legmagasabb szakmai igényeket is kielégítő tömésterápia.
Általában a kifúrt üregről vett precíziós lenyomatvétellel indul, majd fogtechnikai laboratóriumban készül el a tökéletesen anatomikus és esztétikus betét. Ezt a fogorvos a második kezelés alkalmával az üregbe ragasztja.

Anyaga szerint lehet: arany, kerámia, kompozit anyag.

 

   

 

Gyökérkezelés

A fog kemény szövetei alatt a fogbélüreg található. Ennek tartalma érképletek, idegek, kötőszövet. A fogbél begyulladását okozhatja a mély szuvasodásból származó baktériumpenetráció (caries, gingivitis), valamint valamilyen, a fogat ért trauma. A gyökércsatornába és annak falába ilyenkor baktériumok kerülnek.

A gyökérkezelés során a fogbélüreg (pulpa) tartalmát eltávolítják, ezt a teret lehetőség szerint sterillé teszik, és olyan anyaggal tömik be a gyökércsatorna teljes hosszában, amely tartós zárást biztosít.

A gyökérkezeléssel a fertőzött beltartalmat és a fertőzött csatornafalat is eltávolítják. Ezt gyökérkezelő tűk segítségével hajtják végre.

gyökérkezelés lépéseiA gyökérkezelés lépései

1) a beteg fog megnyitása;
2) a fogbél feltárása, tágítás;
3) a csatornák feltárása, tágítás, tisztítás, fertőtlenítés;
4) gyökértömés

A gyökértömés speciális fajtája a retrográd gyökértömés.

Barázdazárás

A barázdazárás szerepe,

hogy a szuvasodásra hajlamos fogfelszínt egy védőburokkal lássuk el, ezzel meggátolva a szuvasodás kialakulását és/vagy továbbterjedését. A rágófogak rágófelszíne rücskös, barázdázott. Ezekben a barázdákban az ételmaradékok megrekedhetnek, és a felszaporodó baktériumok elindítják a fog szuvasodását. A barázdazárás során a fogak rágófelszínét kenjük be egy híg, folyékony anyaggal, amely szétfolyik a barázdákban, megkeményedik.

Gyermekeknél a rágófogakon alkalmazhatjuk, tejfogakon és maradófogakon egyaránt. A fogszuvasodásra hajlamosnak tekintett gyerekeknél érdemes az összes maradó rágófogat ily módon védeni. Ha a gyerekünk szájába tekintve a rágófogak felszíne sötétbarna, fekete vagy hasonlóan fogtól elütő színű, de még nem lyukas, akkor érdemes fontolóra venni ezt a kezelést.

barázdazárás előtt

Barázdazárás előtt

1) gyors,
2) teljesen fájdalommentes,
3) nem kell fúrni,
4) maximálisan “fogkímélő”,
5) (és nem utolsó sorban) olcsóbb mint egy tömés.

 

 

barázdazárás után

Barázdazárás után

 A barázdazárás menete

- A fogat levegőfújással megszárítjuk, majd rákenünk egy színes folyadékot.
- A folyadékot rövid idő után letöröljük, majd a fogat vízzel lemossuk és újra szárítjuk.
- Ezután tesszük a fogra a folyékony barázdazáró anyagot, mely magától befolyik a legkisebb barázdába is.
- Ha az anyag fényre köt – megvilágítjuk 20 másodpercig és már kész is vagyunk. Ha az anyag magától köt, akkor 1-2 percet várunk, míg teljesen megköt.

A “színes folyadék” egy sav, mely a fogra rövid időre rákenve a zománc felszínét kismértékben felérdesíti. Ezekbe az érdességekbe “kapaszkodik” bele a barázdazáró anyag. Hogy mi történik, ha véletlenül ott is savaznánk, ahol nem kellene? Semmi visszafordíthatatlan – rövid időn belül a “felérdesített” zománcfelületbe a nyálban és fogkrémben levő fluor és más ásványi anyag visszaépül, a zománc meggyógyul.

A kész barázdazáró anyag 2-3 évig hatásosan védi a fogat a rágófelszíni fogszuvasodástól, és folyamatosan fluort bocsájt ki, mely erősíti a fogat. A felnőttek ép rágófogaira is alkalmazható e módszer kissé módosított változatban.
A barázdazáró anyagok egyik nagy előnye a fluorleadó képességük. A baktériumok nem tudnak szaporodni bizonyos koncentrációjú fluoros környezetben – ezért a tömésen és annak a közvetlen közelében sem.

*

A honlapunkon található információk és árak változtatásának jogát fenntartjuk.