+36 20 515 8250  Skype  
    

Fogászati lexikon

A

akrilát
- elsősorban kivehető és ideiglenes fogpótlások készítéséhez felhasznált anyag

alveolus/ fogmeder

- állkapocs és állcsont része, foggyökerek rögzülési helye

aplázia

- fejlődési rendellenesség következtében fennálló foghiány

B

betét/ inlay v. onlay
- fog károsodott szöveteinek eltávolítása után a hiányzó szövetek pótlására készített szilárd tömés, mely a szájon kívül készül. Anyaga lehet: kerámia, arany vagy műanyag

bölcsességfog

- dens serotinus

C

cirkonium – dioxid

- modern kutatások szerint a fogszövet anyagára és tulajdonságaira leginkább hasonlító, fogpótlások készítésére alkalmas anyag.

ciszta/ cysta

- folyadékkal telt tömlő, kóros elváltozás a szövetekben

csontpótlás

- Elégtelen csontállomány esetén a csontszövet pótlása mesterséges vagy saját csonttal.

D

destruált fogak

- erősen lekopott, lepusztult fogak

E

elhalt fog

- a pulpa valamely külső hatás miatt elhalt, ezen fogak gyökérkezelésre vagy eltávolításra kerülnek

F

felső állcsont/maxilla

- felső fogak rögzülési helye

finom-mechanikai rögzítő -elemek

- kombinált fogpótlások kivehető és rögzített részének funkcionális és esztétikus összekapcsolását biztosító elemek ( Ceka, Ot-cap)

fog alapállomány/dentin

- fogat legnagyobb arányban felépítő szövet, mely körülveszi a pulpát

fog cement állománya

- fogak gyökerét borító szövet

fog koronai része

- fog szájüregben található része

fogak előkészítése / preparálás

- a meglévő fogak megmunkálása a fogorvos által, a különböző fogpótlás elkészítésének megfelelően

fogak vándorlása az állcsontokban

- a fogak rögzülése az állcsontokban lehetővé teszi a fogak bizonyos hely-és helyzetváltoztatását fennálló foghiány esetén, pl.: foghúzás után a foghiány egy idő múlva szűkülhet a szomszédos fogak közeledése miatt

fogászati góc

- elhalt, nem korrekten gyökérkezelt, impaktált és retineált fogak vagy fertőzött fogágy által okozott betegség, amely a test más részén okoz panaszokat

fogbél/pulpa

- fogat ellátó erek és beidegzését végző idegek helye a fog belsejében

fogékszer

- valamely frontfogra ragasztott apró ékkő, vagy nemesfémből készült figuratív lapocska

fogfehérítés

- fogak életkor előrehaladtával vagy egyéb külső hatások miatt bekövetkezett elszíneződéseinek eltávolítása, ill. a meglévő fogszínnél világosabb fogszín elérése

foghúzás/ extractio

- fog eltávolítása az állcsontból

fogíny/ gingiva

- fogágy része, fogakat körülvevő szájnyálkahártya részlet

fogkő/ calculus dentis

- helytelen fogápolás miatt a fogakon erősen tapadó lepedék elmeszesedett formája

fogkrém

- a fogak tisztítására alkalmas anyag, fontos, hogy Nátrium-fluorid tartalma nagyobb legyen 1500 ppm-nél

fogpótlás

- hiányzó fogak pótlása valamilyen fogművel

fogselyem

- a fogközök tisztítására alkalmas eszköz

fogszuvasodás/caries

- baktériumok által okozott fogszövet-pusztulás

fogtömés

- fog károsodott szöveteinek eltávolítása után a hiányzó szövetek pótlása plasztikus tömőanyaggal

fogzománc/ enamelum

- fog koronai részét borító kemény szövet

G

gyökér/ radix

- fog állcsontban lévő része, mely a fogat rögzíti

gyökércsapos felépítés

- gyökértömött fog gyökércsatornájába ragasztott művi fogszövet-pótlás

gyökércsatorna

- ez tartalmazza pulpa foggyökéri részét

gyökércsúcs- resectio

- a foggyökér csúcsi részének eltávolítása műtéti úton a fog megtartása érdekében

gyökérkezelés

- pulpa eltávolítása, gyökércsatorna előkészítése gyökértöméshez

gyökértömés

- a pulpa helyének hermetikus kitöltése valamely gyökértömő anyaggal

gyulladás/infammatio

- a szervezet védekező reakciója a károsító hatások ellen

H

héjkerámia / Veneer

- főként a metszőfogakra készített vékony kerámiaréteg, esztétikai céllal

híd

- egy vagy több hiányzó fog pótlására szolgál, ahol a híd pillérei a meglévő szomszédos fogak, a hiányzó fogakat az ún. hídtagok pótolják, amit a szomszédos fogakra készített koronákkal egyben készítenek

hidak vagy koronák fémváza

- a hagyományos koronák alapját mindig egy ún. fémváz alkotja, mely lehet nemes – és nem nemesfém ötvözet. Ezt leplezik kerámiával.

I

ideiglenes fogpótlás

- Amit a páciens a végleges pótlás elkészüléséig használ.

impaktált fog

- előtörésében akadályozott fog

implantátum

- egy vagy több hiányzó fog pótlására használható művi foggyökér, amely rögzített vagy kivehető fogpótlás tartását szolgálja, mely műtéti úton kerül az állcsontba.

inkomplett gyökértömés

- nem a szakmai kritériumoknak megfelelően elkészített gyökértömés

interdentális fogkefe

- a fogközök, implantátumok nyaki részének és hídtagok tisztítására alkalmas eszköz

interdentális papilla

- két szomszédos fogkorona között lévő háromszög alakú fogínyrész

K

kisőrlő

- dens praemolaris

kombinált fogpótlás

- rögzített és kivehető fogpótlás kombinációjával megvalósított helyreállító kezelés

kontaktpont

- hiánytalan fogazatnál a két szomszédos fog érintkezési pontja

korona

- destruált, kevés egészséges fogszövetet tartalmazó fogak esztétikai és funkcionális helyreállítási módja a fogak ún.: megkoronázása

L

lenyomatvétel

- az előkészített fogakról a fogtechnikus számára pontos minta vétele különböző anyagokkal. A lenyomat a szájképletek negatív mása.

M

metszőfog/frontfog

- dens frontalis

N

nagyőrlő

- dens molaris

O

op – felvétel

- panoráma röntgen felvétel, ahol a páciens összes foga a fogak gyökereivel, fix fogpótlásai, foghiányai, gyökértömött ill. rezekált fogai láthatóak az állkapocsízülettel, az állcsontokkal és az arcüreg alsó részével együtt

P

parodonthophatia

- fogágy-betegségek összefoglaló neve

parodontium

- fogágy, a fogak rögzítését biztosítja

parodontium

- fogágy, a fogak rögzítését biztosítja

porcelán

- a fogzománc tulajdonságaihoz hasonlító, fogpótlások készítésére alkalmas anyag

protézis / műfogsor

- nagyfokú foghiány esetén a hiányzó fogak pótlásának egyik fajtája, lehet részleges vagy teljes, de mindenképp kivehető fogpótlás

R

rágófelszín

- az alsó és felső fogsor összezárásakor a fogak találkozása által alkotott felszín

retineált fog

- állcsontban vagy szájpadon meglévő, de nem előtört fogak, csak röntgennel észlelhető

S

sinus-lifting

- implantáció esetén felmerülhet, hogy a felső állcsontban nincs elegendő csontmagasság az implantátum behelyezéséhez. Az arcüreg alapjának emelésével megfelelő csontmagasságot lehet elérni.

sonicus fogkefe

- elektromos fogkefe továbbfejlesztett változata, ami ultrahang segítségével tisztítja a fogakat

szájöblítő

- a szájüreg gyulladásos folyamatainak gyógyítására vagy ezek megelőzésére alkalmas oldat

szájpad(lás) / palatum

- szájüreg felső határa

szemfog

- dens caninus

V

vésés/ sculptio

- fogak ill. gyökerek műtéti eltávolítása az állcsontból

vitalitás vizsgálat

- fogidegek működésének vizsgálata annak eldöntésére, szükséges -e gyökérkezelésIf you found this information useful, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.

*

A honlapunkon található információk és árak változtatásának jogát fenntartjuk.